Walk The Talk - fra tanke til handling

Smart Factory - Industri 4.0 toget kjører - hvordan ligger din bedrift an?

Ta kontakt

Walk The Talk - Ta digitalisering av bedriften i steg som passer din organisasjon.

Walk The Talk er spesialist innen logistikk og organisasjonsstruktur. Vi vet at et vinnerteam oppstår i en jobbkultur der de ansatte har innsikt virksomheten på tvers av avdelingene. Går det en rød tråd fra styrerommet og ned til gulvet, vil dette skape en produktiv organisasjonskultur.

Ansatte som føler eierskap til arbeidsoppgaver og organisasjonen som helhet, tar med seg økt motivasjon og innovative tanker. En populær arbeidsplass vil fremstå attraktiv overfor både kunder og ansatte. Bedriften vil tiltrekke seg de best kvalifiserte, ikke bare på grunn av lønn, men på grunn av jobben og bedriften som sådan. Høyt kompetente ansatte styrker naturligvis bedriftens konkurransekraft.

Bli med inn i fremtiden og Industri 4.0

I dagens digitaliserte samfunn, med økt internasjonal konkurranse, høye krav til effektivitet og innovasjon, blir evnen til omstilling stadig viktigere.

Ta kontakt

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi tilbyr tjenester innen logistikk og organisasjonsstruktur hos Walk The Talk. Utforsk våre tjenester nedenfor og kontakt oss for mer informasjon og for å avtale en konsultasjon.

Industri 4.0 - Ta driften inn i fremtiden

Industri 4.0, eller den fjerde industrielle revolusjonen, er en utvikling der internett og digitalisering spiller en sentral rolle i produksjonen. Fremtidens fabrikker eller produksjonslokaler vil være så fleksible at hvert enkelt produkt kan skreddersys etter kundenes behov. For å implementere Industri 4.0 kreves økt samarbeid mellom de ulike avdelingene i bedriften. IT-avdelingen kan for eksempel ikke skilles ut fra selve produksjonen, men bør inngå som en integrert del i produksjonsprosessen.

Tenk nytt - tenk digitalisering

Walk The Talk tilbyr rådgivning for hvordan din bedrift kan dra fordel av digitaliseringen og omstilles til Industri 4.0. Vi kartlegger bedriftens logistikkprosess og følger en modell der endringer implementeres steg for steg, i tråd med din organisasjon. Langsiktig omstilles din bedrift til Industri 4.0.

Veien til Industri 4.0 & Smart Produksjon

Oganisasjonen klar – de første stegene

Hvor står bedriften din i dag?

 

Avklaringer:

- Hvilket nivå organisasjonen er på i dag

- IT og infrastruktur

- Informasjonsflyt fra/til «gulvet» - «ledelse»

 

Lag plan for din bedrift og gjennomfør.

Alle berørte roller må involvereres.

Industri 4.0

Hvilket nivå er din bedrift på i dag?

 

Informasjonsflyt mellom maskiner – operasjoner – arbeidsordre – prosjekt – dialog til ERP system

 

- Manuell papirflyt

- Nivå på dataflyt enkel registrering start 1. operasjon – ferdig ved siste.

- Tett dataflyt

Smart Produksjon

Basert på de foregående aktivitetene utvikles en positiv kultur til endringer.

 

- Ved å utfordre det etablerte skapes innovative løsninger som gir økt effektivitet i alle ledd - med begeistring.

 

- Transparens på tvers av roller.

- Deling og gjenbruk av informasjon fra «gulvet» - «ledelse» - «styrerommet»

Digitalisering styrker konkurransekraften

Walk The Talk tilbyr konsulenttjenester innen logistikk. Vi har spesialisert oss på digitalisering og Industri 4.0 som åpner for
økt innovasjon og styrket konkurransekraft.

Walk The Talk Company

Postboks 34, 4358 Kleppe

Åpningstider

Mandag - Fredag 08:00 - 16:00

Lørdag - Søndag Stengt

Har dere viljen til endring, har vi ekspertisen. Kontakt oss for mer informasjon!

hCaptcha