Bli med inn i fremtiden og Industri 4.0

I dagens digitaliserte samfunn, med økt internasjonal konkurranse, høye krav til effektivitet og innovasjon, blir evnen til omstilling stadig viktigere.

Industri 4.0 - Ta driften inn i fremtiden

Industri 4.0, eller den fjerde industrielle revolusjonen, er en utvikling der internett og digitalisering spiller en sentral rolle i produksjonen. Fremtidens fabrikker eller produksjonslokaler vil være så fleksible at hvert enkelt produkt kan skreddersys etter kundenes behov. For å implementere Industri 4.0 kreves økt samarbeid mellom de ulike avdelingene i bedriften. IT-avdelingen kan for eksempel ikke skilles ut fra selve produksjonen, men bør inngå som en integrert del i produksjonsprosessen.

overtakelse

Tenk nytt - tenk digitalisering

Walk The Talk tilbyr rådgivning for hvordan din bedrift kan dra fordel av digitaliseringen og omstilles til Industri 4.0. Vi kartlegger bedriftens logistikkprosess og følger en modell der endringer implementeres steg for steg. Langsiktig omstilles din bedrift til Industri 4.0.

Kontakt oss for en samtale om hva vi kan gjøre for dere!

Vil du vite mer om oss?

Kontaktinformasjon

Adresse: Postboks 34, 4358 Kleppe
Epost: post@walkthetalk.no
Telefon:  +47 975 29 144